Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την ένταξή στις δράσεις 3.1«Αντικατάσταση κυψελών

Η  Δ.Α.Ο.Κ.  Π.Ε.  Μεσσηνίας και το Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξή τους στις δράσεις 3.1«Αντικατάσταση κυψελών», και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»  για το έτος 2014.
Οι μελισσοκόμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου μέχρι 27 Ιουνίου 2014.
 Η αίτηση-δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και υποβάλλεται
α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,
β) δια αντιπροσώπου, με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή,
γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
.
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν μαζί τους:

·        το μελισσοκομικό βιβλιάριο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού,
·        φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης, ,
·        φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας όπου είναι δικαιούχοι,
·         και την αστυνομική τους ταυτότητα.
Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», υποβάλλονται επιπλέον:
·        φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου θα προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ
·         φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.
Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης
·        για τα τιμολόγια αγοράς των κυψελών είναι η 27η  Ιουνίου
·        για τα δελτία αποστολής & τις φορτωτικές η 30η Ιουνίου 2014.

Αιτήσεις υποβληθείσες εκτός της προβλεπόμενης περιόδου υποβολής των αιτήσεων δεν  γίνονται δεκτές
 Πληροφορίες στο γραφείο 214 της Δ.Α.Ο.Κ. Π. Ε. Μεσσηνίας, στο τηλ. 2721361214 κ. Μανωλόπουλο Δημήτριο και κ. Μαυροειδή Ευγενία  και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου τηλ. 2710-243352.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &   Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου